گروه مهندسی چرخ دنده کار

گروه مهندسین تراش صنعتی تهران درزمینه تولید انواع چرخ دنده و گییز باتوجه به نیین این واحد در سال ۱۳۸۲ اقدام به تاسیس واحداختصاصی تولییل پینیون به مدیریت مهندس محمودرضاملامحسنی نمود همچنین باتوجه به تولید تخصصی ایی این واحد نسبت به گذراندن دوره های تخصصی تولییل پینیی انگلستان – روسیه و چییدات ایین  واحد قابل رقابت باانواع مشابه تولیی اروپایی می باشد.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ارائه انواع خدمات و تولید محصولات متنوع از سال ۱۳۸۲

ارتباط با ما