• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

چرخ دنده های کرانویل پینیون

ساخت وتولید انواع چره دنده های مخروطی مارپیچ از قطر ۱۰۰ میل الی ۹۰۰ مییل ، جهت مصارف مختلف ازجمله گییینگ پاور ، انواع خودرو سواری  وباری ، صنایع معدنی وغیره

مواد اولیه مورد نیازازفولادهاییفیت بالا ازتولیی وداخلی تهیی و آنالیز تست PT و  UT مورد استفاده قرار میگیرد.