• image
  • image
  • image
  • image
  • image

کوپلینگ های دنده ای

کوپلینگ دنده ای جزو کوپلینگ های انعطاف پذیر و تمام فلزی می باشد.

از ویژگی های کوپلینگ دنده ای می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- انعطاف پذیری ( در صورتیکه انتهای دنده ها مطابق با استاندارد فلندر آلمان ته گرد باشد)

۲- انتقال گشتاور های بالا

۳- امکان استفاده در دماهای بالا

۴- امکان بازدید از دنده ها بدون نیاز به جابجائی تجهیزات